71 Lịch khám bệnh
Quên mật khẩu

Gọi cho chúng tôi: 060.3862573

Đăng nhập
Họ và tên Học hàm / học vị Phòng khám Lịch khám
Phạm Bá Đà BS.CKII Khám Nội A Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Sáng thứ sáu
Y Cúc BS Y học nhiệt đới Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Phạm Thị Điệp BS Nội Tổng hợp Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Chiều thứ ba
Chiều thứ tư
Chiều thứ năm
Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
Lê Thị Bình BS Khoa Lão học Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
Đỗ Thị Giang BS Khoa Lão học Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Chiều thứ ba
Sáng thứ tư
Sáng thứ năm
Chiều thứ sáu
Bùi Minh Hưng BS Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng Chiều thứ ba
Sáng thứ tư
Sáng thứ năm
Sáng thứ sáu