Quên mật khẩu

Gọi cho chúng tôi: 060.3862573

Đăng nhập

Tin tức - sự kiện

CV 138/CNTT-TTUD Giới thiệu phần mềm tra cứu danh mục bệnh theo ICD 10

2018-03-29 14:04:24

CV 138/CNTT-TTUD Giới thiệu phần mềm tra cứu danh mục bệnh theo ICD 10

Xem tiếp

Quyết định 162/BVT-QĐ Về việc ban hành sửa đổi Quy chế tổ chức, hoạt động tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum

2018-03-26 07:56:03

Quyết định 162/BVT-QĐ Về việc ban hành sửa đổi Quy chế tổ chức, hoạt động tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum

Xem tiếp

Danh sách thi đánh giá kiến thức về kháng sinh - Các văn bản về hoạt động khám chữa bệnh

2017-11-23 08:20:13

Xem tiếp

Sơ đồ vị trí ngồi phòng thi đánh gái kiến thức về sử dụng kháng sinh

2017-11-23 07:27:23

Xem tiếp

Sơ đồ vị trí ngồi phòng thi đánh giá kiến thức về các văn bản luật liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh

2017-11-23 07:26:11

Xem tiếp

Quyết định Về việc giải quyết khiếu nại, của công dân

2016-10-24 09:24:46

Quyết định Về việc giải quyết khiếu nại, của công dân

Xem tiếp