Quên mật khẩu

Gọi cho chúng tôi: 060.3862573

Đăng nhập

Ths BS. Phạm Hòa Bình

Chuyên khoa: - Khoa nội

Xem lịch khám

Quá trình công tác

2004: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại ĐHYD TP.HCM

2008: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Lão khoa tại ĐHYD TP.HCM

2010: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Nội - Lão khoa tại ĐHYD TP.HCM

Quá trình học tập

2004: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại ĐHYD TP.HCM

2008: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Lão khoa tại ĐHYD TP.HCM

2010: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Nội - Lão khoa tại ĐHYD TP.HCM

Hội viên

2004: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại ĐHYD TP.HCM

2008: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Lão khoa tại ĐHYD TP.HCM

2010: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Nội - Lão khoa tại ĐHYD TP.HCM