Quên mật khẩu

Gọi cho chúng tôi: 060.3862573

Đăng nhập

Quản lý chất lượng

Đề án cải tiến chất lượng

2017-02-20 03:06:29

Đề án cải tiến chất lượng

Xem tiếp

Hướng dẫn xây dựng thí điểm một số chỉ số cơ bản đo lường chất lượng bệnh viện

2017-01-11 05:52:52

Hướng dẫn xây dựng thí điểm một số chỉ số cơ bản đo lường chất lượng bệnh viện

Xem tiếp

Bộ chỉ số đo lường chất lượng bệnh viện

2016-11-29 09:21:56

Bộ chỉ số đo lường chất lượng bệnh viện

Xem tiếp

Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016

2016-11-29 04:35:24

Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016

Xem tiếp

TIÊU CHÍ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2016

2016-11-25 04:07:54

Tiêu chí kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2016

Xem tiếp

Hướng dẫn Biên soạn Quy trình chuyên môn và Quy trình chuyên môn của 26 bệnh thường gặp

2016-09-13 09:25:02

Hướng dẫn biên soạn Quy trình chuyên môn và Quy trình chuyên môn của 26 bệnh thường gặp

Xem tiếp