Quên mật khẩu

Gọi cho chúng tôi: 060.3862573

Đăng nhập

Bảo hiểm Y Tế

Thông tư 56/2017/TT-BYT Quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

2018-02-12 14:51:48

Thông tư 56/2017/TT-BYT Quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

Xem tiếp

Biên bản số 1135 giải quyết vướng mắc về định mức và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT

2017-11-28 09:35:56

 Giải quyết vướng mắc về định mức và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Xem tiếp

THÔNG TƯ 43 QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BAN ĐẦU VÀ CHUYỂN TUYẾN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

2015-12-28 14:12:54

THÔNG TƯ 43 

Xem tiếp