Quên mật khẩu

Gọi cho chúng tôi: 060.3862573

Đăng nhập

Danh mục kỹ thuật

Danh mục dịch vụ kỹ thuật

2018-11-30 08:17:02

Danh mục dịch vụ kỹ thuật

Xem tiếp

Hướng dẫn sử dụng danh mục dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh tương đương

2016-07-04 09:21:48

Thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Y tế giao, nhằm tạo thuận lợi cho các đơn vị triển khai danh mục dich... Xem tiếp

Ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật tương đương Đợt 5 (Vòng 2) gồm 1.332 kỹ thuật thuộc 14 chuyên khoa

2016-06-29 08:15:38

Ngày 24/6/2016, căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng Danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh Bộ Y tế, ý kiến góp ý của Bảo hiểm... Xem tiếp

Ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tương đương, đợt 3 gồm 9 chuyên khoa.

2016-03-28 07:19:33

      Ngày 25 tháng 3 năm 2016 – căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng Danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh Bộ Y tế, Bảo... Xem tiếp

Ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tương đương, đợt 2 gồm 12 chuyên khoa.

2016-03-24 07:38:02

      Ngày 23 tháng 3 năm 2016 Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đã ký Quyết định số 984/QĐ-BYT ban hành mục... Xem tiếp

Danh mục kỹ thuật tương đương - Khoa Da Liễu

2016-03-10 14:44:26

Danh mục kỹ thuật tương đương - Khoa Da Liễu

Xem tiếp