Quên mật khẩu

Gọi cho chúng tôi: 060.3862573

Đăng nhập

Hoạt động

Danh sách đề tài NCKH của BVĐK tỉnh Kon Tum đã được Sở Y tế phê duyệt

2018-05-03 18:32:48

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã được Sở Y tế phê duyệt

Xem tiếp

Kết quả ABC quý I năm 2018

2018-04-23 09:44:25

Kết quả ABC quý I năm 2018

Xem tiếp

Triển khai khám sàng lọc bệnh tim năm 2018

2018-04-11 12:48:47

Triển khai khám sàng lọc bệnh tim năm 2018

 

Xem tiếp

Kết quả ABC tháng 12 năm 2017

2018-01-24 16:00:48

Kết quả ABC tháng 12 năm 2017

Xem tiếp

Kế hoạch tổ chức họp các Hội đồng nghiệm thu kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017

2018-01-17 10:26:13

Kế hoạch tổ chức họp các Hội đồng nghiệm thu kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017

Xem tiếp

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2017

2018-01-16 09:21:32

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2017

Xem tiếp