Quên mật khẩu

Gọi cho chúng tôi: 060.3862573

Đăng nhập

Hoạt động

Hưởng ứng, tham gia cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm văn hóa - du lịch 2020

2020-07-14 14:25:58

 

Hưởng ứng, tham gia cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm văn hóa - du lịch 2020 - Ban hành thể lệ cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu... Xem tiếp

Thông tư hướng dẫn truyền máu

2020-01-30 14:23:37

Thông tư hướng dẫn truyền máu

Sổ tay lấy máu

Xem tiếp

Thông báo lựa chọn đối tác để liên doanh liên kết Căn Tin

2020-01-14 07:24:27

Xem tiếp

THÔNG BÁO CÔNG KHAI LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ NHÀ XE BỆNH VIỆN

2019-12-09 10:15:36

Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá nhà xe bệnh viện

Xem tiếp

THÔNG BÁO Giá dịch vụ khám bệnh (Theo Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 5/7/2019 của Bộ Y tế)

2019-12-06 07:34:30

 Giá dịch vụ khám bệnh (Theo Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 5/7/2019 của Bộ Y tế)

Xem tiếp

ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CÁC KHOA PHÒNG

2019-10-22 14:02:07

Xem tiếp