Quên mật khẩu

Gọi cho chúng tôi: 060.3862573

Đăng nhập

Hoạt động

Kết quả ABC tháng 12 năm 2017

2018-01-24 16:00:48

Kết quả ABC tháng 12 năm 2017

Xem tiếp

Kế hoạch tổ chức họp các Hội đồng nghiệm thu kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017

2018-01-17 10:26:13

Kế hoạch tổ chức họp các Hội đồng nghiệm thu kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017

Xem tiếp

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2017

2018-01-16 09:21:32

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2017

Xem tiếp

Sổ tay lấy mẫu xét nghiệm

2018-01-05 10:42:50

Sổ tay lấy mẫu xét nghiệm

Xem tiếp

Kết Quả ABC Tháng 10 - 11

2017-12-27 16:24:02

Kết Quả ABC Tháng 10 - 11

Xem tiếp

SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG NGOẠI KHOA

2017-09-21 13:38:38

Mục tiêu bài 4:

Sau khi học bài này, học viên có thể:

            - Phân biệt được điều... Xem tiếp