Quên mật khẩu

Gọi cho chúng tôi: 060.3862573

Đăng nhập

Thông tin thuốc

SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG NGOẠI KHOA

2017-09-21 13:38:38

Mục tiêu bài 4:

Sau khi học bài này, học viên có thể:

            - Phân biệt được điều... Xem tiếp

Thông tin về thuốc đối quang từ GADOVIST® sử dụng chụp Cộng hưởng từ

2017-01-03 05:10:26

THÔNG TIN VỀ THUỐC ĐỐI QUANG TỪ GADOVIST®

SỬ DỤNG CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ

Xem tiếp

Thông tư 05/2016/TT-BYT Quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú

2016-03-15 10:42:26

Thông tư 05/2016/TT-BYT Quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú

Xem tiếp

Mẫu báo cáo ADR

2015-10-30 16:03:15

Mẫu báo cáo ADR

Xem tiếp