Quên mật khẩu

Gọi cho chúng tôi: 060.3862573

Đăng nhập

Tin tức – Hoạt động

Thông báo điều chỉnh lịch tổ chức xét tuyển viên chức tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum năm 2020

2020-11-26 15:57:46

Thông báo điều chỉnh lịch tổ chức xét tuyển viên chức tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum năm 2020

Xem tiếp

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum năm 2020

2020-10-27 17:12:12

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum năm 2020

Xem tiếp

Thông báo Thu hồi, hủy bỏThông báo số951/TB-HĐXTDVC ngày 19/10/2020 của Bệnh viện đa khoa tỉnh về việc tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum năm 2020

2020-10-27 17:10:59

Thông báo Thu hồi, hủy bỏThông báo số951/TB-HĐXTDVC ngày 19/10/2020 của Bệnh viện đa khoa tỉnh về việc tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện đa khoa tỉnh... Xem tiếp

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

2020-09-16 14:58:41

 

 

Xem tiếp

THƯ CẢM ƠN

2020-08-20 09:37:34

THƯ CẢM ƠN CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH

Xem tiếp

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum đổi mới hướng tới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

2019-08-13 09:21:26

Xem tiếp