Quên mật khẩu

Gọi cho chúng tôi: 060.3862573

Đăng nhập

Chỉ đạo tuyến

TIẾP NHẬN CHUYỂN GIAO PHẪU THUẬT TÁN SỎI QUA DA DƯỚI HƯỚNG DẪN C-ARM

2022-04-29 09:24:46

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM TIẾP NHẬN CHUYỂN GIAO PHẪU... Xem tiếp

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM TIẾP NHẬN CHUYỂN GIAO PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP VAI VÀ THAY KHỚP GỐI

2022-04-26 04:50:58

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM TIẾP NHẬN CHUYỂN GIAO PHẪU... Xem tiếp

HỘI NGHỊ VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN VÀ 1816 NĂM 2022

2022-04-26 03:33:15

HỘI NGHỊ VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN VÀ 1816 NĂM... Xem tiếp

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT

2021-11-19 14:39:00

MỔXem tiếp

Chương trình phẫu thuật theo đề án Bệnh viện vệ tinh.

2016-05-18 09:42:11

Chương trình phẫu thuật theo đề án Bệnh viện vệ tinh.Xem tiếp