Quên mật khẩu

Gọi cho chúng tôi: 060.3862573

Đăng nhập

Văn bản ngành

Quyết định về việc Ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán, điều trị bệnh Sốt rét

2016-09-13 09:29:22

Quyết định về việc Ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán, điều trị bệnh Sốt rét

Xem tiếp

Quyết định ban hành Tài liệu "Định nghĩa trường hợp bệnh truyền nhiễm"

2016-08-18 13:48:00

Quyết định ban hành Tài liệu "Định nghĩa trường hợp bệnh truyền nhiễm"

Xem tiếp

Hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm

2016-08-18 13:31:55

Thông tư 54/2015/TT-BYT- Hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm

Xem tiếp

Quyết định 5084/QĐ-BYT Danh mục chung áp dụng trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế

2016-07-20 09:23:31

Danh mục chung áp dụng trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế

Xem tiếp

Quyết định 772/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu "Hướng dẫn và sử dụng kháng sinh trong bệnh viện"

2016-03-07 14:13:28

Quyết định 772/QĐ-BYT  về việc ban hành tài liệu "Hướng dẫn và sử dụng kháng sinh trong bệnh viện"

Xem tiếp

Thông tư Liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT Quy định về chất thải y tế

2016-02-17 09:05:13

Thông tư Liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT Quy định về chất thải y tế

Xem tiếp