Quên mật khẩu

Gọi cho chúng tôi: 060.3862573

Đăng nhập

Nghiên cứu khoa học

Mẫu thuyết minh sáng kiến cải tiến

2019-03-12 08:54:26

Mẫu thuyết minh sáng kiến cải tiến

Xem tiếp

Nghiên cứu khoa học

2018-12-20 14:30:10

Nghiên cứu khoa học

Xem tiếp

Danh sách đề tài NCKH của BVĐK tỉnh Kon Tum đã được Sở Y tế phê duyệt

2018-05-03 18:32:48

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã được Sở Y tế phê duyệt

Xem tiếp

Kế hoạch tổ chức họp các Hội đồng nghiệm thu kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017

2018-01-17 10:26:13

Kế hoạch tổ chức họp các Hội đồng nghiệm thu kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017

Xem tiếp

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2017

2018-01-16 09:21:32

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2017

Xem tiếp

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày báo cáo kết quả đề tài NCKH

2016-05-17 15:00:49

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày báo cáo kết quả đề tài NCKH

Xem tiếp