Quên mật khẩu

Gọi cho chúng tôi: 060.3862573

Đăng nhập

Nghiên cứu khoa học

PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TUYẾN GIÁP NHÂN

2021-06-02 15:52:44

ĐÁNH GIÁ... Xem tiếp

BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN

2021-06-02 15:38:40

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỂ HỌC, LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM... Xem tiếp

Mẫu thuyết minh sáng kiến cải tiến

2019-03-12 08:54:26

Mẫu thuyết minh sáng kiến cải tiến

Xem tiếp

Nghiên cứu khoa học

2018-12-20 14:30:10

Nghiên cứu khoa học

Xem tiếp

Danh sách đề tài NCKH của BVĐK tỉnh Kon Tum đã được Sở Y tế phê duyệt

2018-05-03 18:32:48

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã được Sở Y tế phê duyệt

Xem tiếp

Kế hoạch tổ chức họp các Hội đồng nghiệm thu kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017

2018-01-17 10:26:13

Kế hoạch tổ chức họp các Hội đồng nghiệm thu kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017

Xem tiếp