Quên mật khẩu

Gọi cho chúng tôi: 060.3862573

Đăng nhập

Cải tiến chất lượng

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2015

2015-10-08 15:01:18

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2015

SỞ Y TẾ KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 71/KH-BVT

 

Kon Tum, ngày 28  tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH

Cải tiến chất lượng bệnh viện NĂM 2015

 

 Kính gửi: Các Khoa Phòng trực thuộc bệnh viện.

 

Thực hiện Thông tư 19/2013/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 12 tháng 7 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện Quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện;

          Thực hiện Quyết định 4858/QĐ - BYT ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.

Nhằm thực hiện các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả và mang lại sự hài lòng cao cho người bệnh, nhân viên y tế; Dựa trên kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum xây dựng và triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2015 với các nội dụng sau:

I. Triển khai thực hiện nội dung trong bộ tiêu chí đánh giá bệnh viện của bộ y tế:

- Phòng Quản lý chất lượng làm đầu mối dưới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc, Hội đồng QLCL bệnh viện tiến hành phối hợp với các Khoa, Phòng triển khai thực hiện nội dung trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.

- Mục tiêu năm 2015 đạt loại khá: Không có tiêu chí mức 1; tỷ lệ đạt mức 3 trở lên ≥ 80 %.

Stt

Nội dung

(Tiều chí)

Thời gian

Người Thực hiện

Giám sát

Mức đạt

01

A1.3

Kế hoạch nâng cao chất lượng phục vụ tại Khoa Khám

Tháng  10

Khoa Khám

BGĐ

4

02

Phương án phân công cụ thể để tăng cường nhân lực trong giờ cao điểm

Tháng 10

P. TCCB

BGĐ

4

03

A2.4

Khoa điều trị sẳn có nước uống nóng lạnh cho người bệnh.

Tháng 12

P. HCQT

BGĐ

3

04

A3.2

Triển khai tủ giữ đồ tại các khoa trọng điểm

Tháng 9

P. HCQT

BGĐ

3

05

A4.6

Triển khai các nội dung Khảo sát sự hài lòng người bệnh

Tháng 8

P. QLCL+

P. ĐD

BGĐ

4

06

B1.3

-  Ban hành quy định, tiêu chí tuyển dụng nhân viên y tế theo vị trí việc làm.

Tháng 9

P. TCCB

BGĐ

3

07

B2.1

Tổ chức kiểm tra tay nghề của BS, ĐD, NHS thời gian công tác dưới 5 năm.

Tháng 11

P. KHTH

BGĐ

3

08

B2.2

Cam kết của NVYT bệnh viện với lãnh đạo Bệnh viện và của thủ trưởng bệnh viện với cơ quan quản lý về nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử, giao tiếp, y đức của NVYT.

Tháng 10

P. QLCL

BGĐ

3

09

B3.2

Đảm bảo phòng ốc không bị dột nát, tường không bị bong tróc

Tháng 11

P. HCQT

BGĐ

3

10

B3.4

Khảo sát thăm dò ý kiến VC-NVYT về môi trường làm việc.

Tháng 10

P. TCCB

BGĐ

3

11

B4.1

Xây dựng Kế hoạch tổng thể của Bệnh viện.

Tháng 10

P. KHTH

BGĐ

3

12

B4.2

Xây dựng quy trình triển khai thực hiện các văn bản.

Tháng 11

P. HCQT+

P. QLCL

BGĐ

3

13

C4.1

Trưởng Khoa KSNK được đào tạo ngắn hạn về KSNK

Tháng 9

Tr Khoa KSNK

BGĐ

4

14

C4.4

- Tiến hành theo dõi tình hình vi khuẩn kháng thuốc tại BV

- Giám sát tỷ lệ tuân thủ của NVYT về KSNK.

Tháng 12

- Kh. XN

 

- K. KSNK.

BGĐ

4

15

C4.6

Kế hoạch và giải pháp khắc phục sự cố hệ thống xử lý nước thải.

Tháng 11

P. HCQT

BGĐ

4

16

C5.3

Kế hoạch triển khai kỹ thuật mới trong năm tiếp theo 2016.

Tháng 11

P. KHTH

BGĐ

3

17

C6.2

Xây dựng bộ tài liệu về truyền thông

Tháng 11

T3G-P. QLCL

BGĐ

3

18

C6.5

Thiết lập hệ thống báo gọi chuyên dùng cho Khoa HSTC- CĐ.

Tháng 10

P. HCQT

BGĐ

4

19

C7.2

Thiết lập phòng tư vấn truyền thông về dinh dưỡng

Tháng 10

Khoa DD + P. HCQT

BGĐ

3

20

C7.4

Tổ chức tuyên truyền về dinh dưỡng tại các Khoa

Tháng 11

Khoa DD

BGĐ

4

21

C9.2

Kiện toàn lại đơn vị Thông tin thuốc

Tháng 10

Khoa Dược + P. TCCB

BGĐ

3

22

D1.3

Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng

Tháng 10

P. QLCL

BGĐ

2

23

E1.3

Tư vấn về CSSK SS và tiền sản trước sinh, sau sinh cho phụ nữ mang thai.

Tháng 11

Khoa Sản Phụ

BGĐ

4

24

E1.3

Tổ chức in ấn các tờ rơi về CSSKSS, phát tờ rơi miễn phí

Tháng 12

P. QLCL

P.KHTH

BGĐ

4

25

E1.3

Bố trí phòng tư vấn CSSK SS trước và sau sinh

Tháng 10

P. HCQT + Khoa Sản Phụ

BGĐ

4

26

E1.4

Thành lập nhóm hỗ trợ bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ, duy trì hoạt động.

Tháng 10

Khoa Sản phụ

BGĐ

4

27

D1.3

-        Công khai website bệnh viện cho cán bộ y tế và người dân biết.

 

Tháng 10

P. QLCL

BGĐ

3

Trên đây là kế hoạch triển khai cải tiến chất lượng Bệnh viện năm 2015, Ban Giám đốc đề nghị các Khoa/Phòng, Tổ, Bộ phận liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ảnh với Ban Giám đốc qua Phòng QLCL./.

 

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc;

- Các Khoa, Phòng;

- Lưu Vt, P.QLCL.

 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh

Tải files đính kèm