Quên mật khẩu

Gọi cho chúng tôi: 060.3862573

Đăng nhập

Kiến thức

NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI 1-10-2023

2023-10-01 08:59:58

Năm 2023, ngày Quốc tế Người cao tuổi rơi vào Chủ nhật với chủ đề là “Gia đình và xã hội hãy tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích”. Chủ đề này nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, xóa bỏ những định kiến trong việc chăm sóc sức khỏe người lớn tuổi tại các cơ sở tập trung, đồng thời nâng cao nhận thức việc chăm sóc sức khỏe, phụng dưỡng người cao tuổi, không xem người cao tuổi là gánh nặng.

 

Ngày Quốc tế Người cao tuổi được kỉ niệm hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề ảnh hưởng đến người cao tuổi, chẳng hạn như quá trình lão hóa và lạm dụng người cao tuổi.

Đây cũng là một ngày để ghi nhận những đóng góp của người cao tuổi đối với xã hội và là trọng tâm của Chương trình về người cao tuổi của Liên hiệp Quốc và các tổ chức bảo vệ người cao tuổi.