Quên mật khẩu

Gọi cho chúng tôi: 060.3862573

Đăng nhập

Tin tức – Hoạt động

Thông báo Thu hồi, hủy bỏThông báo số951/TB-HĐXTDVC ngày 19/10/2020 của Bệnh viện đa khoa tỉnh về việc tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum năm 2020

2020-10-27 17:10:59

Thông báo Thu hồi, hủy bỏThông báo số951/TB-HĐXTDVC ngày 19/10/2020 của Bệnh viện đa khoa tỉnh về việc tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum năm 2020

Tải files đính kèm