Quên mật khẩu

Gọi cho chúng tôi: 060.3862573

Đăng nhập

Khám bệnh

LỊCH KHÁM BỆNH TẠI CÁC BUỒNG KHÁM BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỈNH KON TUM

2021-05-28 16:54:24

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022 

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022 

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 01/8/2022 đến ngày 05/8/2022 

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022 

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022 

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 11/7/2022 đến ngày 15/7/2022 

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 04/7/2022 đến ngày 08/7/2022 

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022 

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022 

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022 

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 30/5/2022 đến ngày 03/6/2022 

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022 

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022 

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022 

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 04/5/2022 đến ngày 06/5/2022 

 Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022 

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 12/4/2022 đến ngày 15/4/2022 

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 04/4/2022 đến ngày 08/4/2022 

 Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 28/3/2022 đến ngày 01/4/2022 

 Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 21/3/2022 đến ngày 25/3/2022 

 Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 14/3/2022 đến ngày 18/3/2022 

  Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 07/3/2022 đến ngày 11/3/2022 

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 28/02/2022 đến ngày 04/3/2022 

 Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022 

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 14/02/2022 đến ngày 18/02/2022 

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 07/02/2022 đến ngày 11/02/2022 

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 24/01/2022 đến ngày 28/01/2022 

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022

 Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 04/01/2022 đến ngày 07/01/2022

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 13/12/2021 đến ngày 17/12/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 27/9/2021 đến ngày 01/10/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 30/8/2021 đến ngày 01/9/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 23/8/2021 đến ngày 27/8/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 16/8/2021 đến ngày 20/8/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 09/8/2021 đến ngày 13/8/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 02/8/2021 đến ngày 06/8/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 26/7/2021 đến ngày 30/7/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 19/7/2021 đến ngày 23/7/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 12/7/2021 đến ngày 16/7/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 07/6/2021 đến ngày 11/6/2021

Lịch khám bệnh tại các buồng khám từ 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021