Quên mật khẩu

Gọi cho chúng tôi: 060.3862573

Đăng nhập

Nghiên cứu khoa học

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2017

2018-01-16 09:21:32

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2017

Xem tiếp

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày báo cáo kết quả đề tài NCKH

2016-05-17 15:00:49

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày báo cáo kết quả đề tài NCKH

Xem tiếp

Hài lòng người bệnh và thời gian chờ đợi ở Khoa Cấp cứu - Bệnh viện đa khoa Guelph trước và sau khi đưa vào ứng dụng một tiến trình cải tiến chất lượng

2016-05-11 11:02:10

Tóm tắt:

Mục tiêu: Một đề án cải tiến chất lượng đã được đưa vào ứng dụng ở khoa... Xem tiếp

Mẫu đề tài Nguyên cứu khoa học

2016-01-06 10:53:30

Mẫu đề tài Nguyên cứu khoa học

Xem tiếp